Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Judaizmus képes leírás - Zsidó.tlap.hu
részletek »

Judaizmus - Zsidó.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: zsido.tlap.hu » Judaizmus
Keresés
Találatok száma - 8 db
A bajai zsinagóga könyvtára

A bajai zsinagóga könyvtára

A könyvtár létrejötte előtt Baján számos könyvtár, illetve könyvtári funkciót ellátó olvasóegylet működött részben egyházi, részben világi tulajdonban (Legényegylet, Ipartestület, Polgári olvasókör, Városi Közigazgatási Könyvtár, Csitaonica, Ciszterciek, Ferencesrendiek könyvtára, stb.). A Türr István Múzeumnak kezdettől volt kézikönyvtára, melynek állománya a II. világháború után 5.800 kötetből állt. l947-ben a múzeum vezetésével dr Takáts Endre megyei főlevéltárost bízták meg, aki a könyvtár állományát 22.481 kötetre gyarapította. Megszerezte a Városi Közigazgatási Könyvtárat, a volt Nemzeti Kaszinó könyvtárát, a veszélyeztetettt magángyűjtemények miniszteri biztosa révén a Hadik-Barkóczy grófok, gróf Zichy György, az iktári Bethlenek könyvtárát, s több, nyugatra távozott, vagy kivándorolt bajai polgár könyvtárát. A szerzeményezés eredményeként a bajai könyvtár kiemelt közkönyvtárként van számontartva az országban. A ma már mintegy 170.000 kötettel rendelkező Könyvtár a soknemzetiségű város egyik szellemi központja, ahol a könyvtári tevékenység mellett pezsgő szellemi élet is folyik, előadásokkal, műhelymunkákkal, hangversenyekkel és ahol szívesen várják azokat a látogatókat, akik meg szeretnék nézni az épületegyüttest, a benne található ősnyomtatványokat, antikvákat, a 19. század elejéig kiadott 4352 db könyvet.

A judaizmus

A judaizmus

A judaizmus ott bábáskodott Európa születésénél. Nem pusztán arról van szó, hogy a Biblia, a zsidók szent könyve, hitük permanens forrása és mindennapi imáik ihletője egyben az európai szellemi kultúra megszülője is. Mert gondoljuk csak meg, hogy Európát nem csak a monoteizmus segítette világra, hanem ami ezzel együtt járt.

A judaizmus jellegzetességei és ünnepei

A judaizmus jellegzetességei és ünnepei

Erkölcstana szerint kötelesség az igazságosság gyakorlása és a szeretet az elnyomottak, szegények, árvák, hajléktalanok, üldözöttek, idegenek és bűntettesek iránt. A Tóra óv a paráznaságtól, kötelezővé teszi a szív és a test tisztaságát. A kicsapongás minden fajtáját.

Kabalah - kabbala

Kabalah - kabbala

A kabbala a hagyomány. A hagyomány a Tóra kinyilatkoztatásán alapul. A hagyomány óta évezredek teltek el, és a történetben az ember átalakult. Már nem tudjuk megérteni a régi formát. Más fogalmakkal, más szimbólumokkal gondolkozunk, mint az a távoli, ősi múlt, melyben a bölcsesség és a vallás egyjelentésűek voltak. A szellemmel és természettel való összetartozáson alapuló hit helyébe logikai tudást kell helyeznünk, mely nélkülözi a hitet, de nem helyettesíthető a hittel. A kauzalitás az emberi szellem legutóbbi szerzeménye. Láthatóan az i.e. 5. században formálódott ki. Az új gondolkodási mód új kérdést hozott magával. A régiek a dolgok értelmét kutatták, a kauzális gondolkodás és a tudományok az okot és az okozatot. Ez vezetett a világ és az ember elistentelenítésére, a mechanizálásra, amit majd minden gondolkodó aggódva figyel. Az emberiséget a szellemtelen mechanisztikus felfogásból kell kivezetni és visszavezetni az egykori bölcsességben megnyilatkozó istenmegismerés magaslataira. Ez a feladat, amit ma meg kell oldani, ez a feladat több mint egy évezred óta. A feladat teljesítéséhez új alapra van szükségünk. Nem keresztény alapra, nem teozófiaira és nem misztikusra, hanem ezek forrására, a kabbalára. Olyan alap kell, mellyel az istenmegismerésen keresztül le tudjuk vezetni magunkat a kozmikus történés ritmusából.

Karaita judaizmus

Karaita judaizmus

A karaita judaizmus egy a zsidó valláson belüli mozgalom. A legmeghatározóbb jellemzője, hogy Szentírásként csak a Tanakh-ot fogadja el, elutasítja a Misna és Talmud előírásait - azaz az úgynevezett szóbeli tant -, mint ami a halakha (a kötelezően alkalmazott zsidó törvények, előírások és szokások gyűjteménye) része volna.

Könyv: Jeruzsálem, avagy a vallási hatalomról...

Könyv: Jeruzsálem, avagy a vallási hatalomról...

A jelentős filozófus újabb alapműve jelenik meg először magyar nyelven, avatott fordításban a vallási hatalomról és a zsidó hitről, a vallási hagyományok, a vallástudomány, a vallástörténet, a filozófiai iránt érdeklődők és a magyar értelmiség számára.

Könyv: Judaizmus - Világvallások

Könyv: Judaizmus - Világvallások

A judaizmus alapjai és vallási gyakorlata szinte ismeretlennek számít. Mi rejlik valójában a Könyv vallása mögött? Melyek a judaizmus alappillérjei, etikája, erkölcsei és szokásai, milyenek az ünnepei? Ezekre is választ kaphatunk Gerhard Wehr könyvéből, amely a Bioenergetic Kiadó gondozásában jelent meg.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

Magyarországon - a különböző becslések szerint - ma több, mint 120 ezer zsidó ember él, legtöbbjük Budapesten. A Szövetséghez mintegy negyven zsinagóga tartozik, ebből a fővárosban lényegében húsz templomkörzetben van rendszeres istentisztelet. Vidéken is egyre több helyen találkozhatunk aktív zsidó vallási és kulturális élettel. A Mazsihisz, a vallási élet fenntartása mellett, fő feladatának tekinti a szociális segítségnyújtás, valamint a hagyományőrző zsidó oktatás megerősítését és kiterjesztését. A Mazsihisz képviseli a holokauszt túlélőit a különböző kárpótlási ügyekben Magyarországon és azon kívül is. Ebben a vonatkozásban jelentős sikereket ért el, már eddig is a tárgyalásokon. Az 1989-es rendszerváltást követően új fejezet kezdődött a magyarországi zsidóság életében. Az ateista állam által állított korlátok eltűnése ismét lehetővé tette a szabad vallásgyakorlást. A megújuló zsinagógai élet egyre élénkülő közösségi kapcsolatokat teremtett: újra előtérbe kerültek a vallási szabályok, azok közös tanulása és tanítása, a zsidóság erkölcsi alapjainak megerősítése és a Tóra parancsain alapuló szociális gondoskodás. A Mazsihisz kiváló kapcsolatokat ápol a hazai és a nemzetközi zsidó szervezetekkel: tagja a Zsidó Világkongresszusnak (WJC), az Európai Zsidó Kongresszusnak (EJC), az Európai Zsidó Közösségek Tanácsának (ECJC).

Tuti menü