Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Egyesületek, szervezetek képes leírás - Zsidó.tlap.hu
részletek »

Egyesületek, szervezetek - Zsidó.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: zsido.tlap.hu » Egyesületek, szervezetek
Keresés
Találatok száma - 19 db
Arcenu Magyarország

Arcenu Magyarország

Az ARCÉNU a reform-és progresszív zsidó irányzathoz kötődő cionista egyesület, mely nyitott a nem vallásos zsidó társadalom tagjai felé is. A cionizmus, melyet a szélsőséges ideológiai áramlatok támogatói előszeretettel próbálnak lejáratni, nem több és nem kevesebb, mint a zsidó nép államalkotási törekvéseinek legitim, demokratikus ideológiai megtestesülése. A zsidóság nem csupán vallás, hanem univerzális kultur- és sorsközösség, melyet összeköt az ősi föld Izrael emlékezete, az iránta érzett felelősségtudat és szeretet.

Bálint ház

Bálint ház

A Bálint Ház 1994. októberében nyitotta meg kapuit, Közép- és Kelet-Európa első közösségi központjaként a holokauszt óta.A Bálint Ház létrehozása az American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), az angol World Jewish Relief (WJR), a Doron Alapítvány és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) közös erőfeszítéseinek eredménye. A továbbiakban az ORT kiemelkedő szerepet játszott a jól felszerelt számítógépes központ felállításában. A szervezetek támogatásán túl a magyar származású, Londonban élő Bálint család jelentős adománnyal járult hozzá a közösségi ház megalapításához. A Bálint Ház a zsidó közösség otthona kíván lenni. Egy központi tér, egy agóra, ahol a különböző közösségi kezdeményezések, ötletek találkoznak, s otthonra találnak. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy segítsük a zsidó szervezeteket, együttműködést kínáljunk, erősítsük a zsidó közösség tagjaiban a hovatartozás érzését, az azonosságtudatot és az önmegvalósítást. A további kezdeményezések motorja kívánunk lenni. Közösségi és kulturális programjainkkal nem csak a zsidó közösségen belül kívánunk párbeszédet kezdeményezni, hanem szeretnénk nyitott kapukat kínálni mindazoknak, akik közelebb kívánnak kerülni gyökereikhez és azoknak is, akik szeretnének többet megtudni a zsidóságról, annak kultúrájáról, hagyományairól.

Bét Orim Reform Zsidó Hitközség

Bét Orim Reform Zsidó Hitközség

A Bét Orim Magyarország másodikként megalakult reformzsidó közössége. Az egykori magyar zsidó progresszió hagyományait követve szeretné újraéleszteni a múlt század elején már prosperáló, modern vallási életet máig példamutató emlékeivel, törekvéseivel együtt. Az orim szó a fény jelentésű héber or szó rendhagyó többesszámú alakja, amely egyedül a 136. Zsoltár 7. versében szerepel, nagy világító testek értelemben. A bét szó jelentése ház. A két szó együtt tehát azt jelenti, hogy Fények Háza. A Közösség neve arra utal, hogy a világosság, a jóság, a haladás otthona kíván lenni. A 2006-ban megalakult és bejegyzett Bét Orim Progresszív Zsidó Egyesület a kezdetektől lendületesen növeli aktivitását és taglétszámát egyaránt. Tagjai hosszú évek során szerezték meg a színvonalas közösségi munka és a hatékony nonprofit tevékenység szervezéséhez nélkülözhetetlen tapasztalatokat. 2007-ben a Fővárosi Bíróság bejegyezte a Bét Orim Reform Zsidó Hitközséget a magyarországi egyházak nyilvántartásába. Szervezetünket az 1848-ban alapított és 1852-ben feloszlatott Pesti Középponti Reform Zsidó Egylet újraalapításának tekintjük. A reform zsidó irányzat, a világszerte több mint másfél millió tagot számláló Progresszív Zsidó Világszövetség keretében szorgalmazza a zsidó tradíció megismerését, ugyanakkor azt tartja, hogy a törvények betartásában mindenkinek saját belső útját kell járnia.

Chabad Lubavitch

Chabad Lubavitch

A világszerte sokezer közösségnek testilelki segítséget nyújtó Chábád Lubavics mozgalom 1989-ben kezdte meg működését Magyarországon. A néhai lubavicsi Rebbe, Menachem Schneershon rabbi küldötteként Oberlander Báruch rabbi és felesége Budapestre jöttek, hogy a hazai zsidó közösség-nek segítséget nyújtsanak. A Chabad mozgalom az elmúlt 18 évben több tízezer embert ért el, és segített hozzá ősei kultúrájának és vallásának megismeréséhez. Könyvkiadásával, felnőtt és gyermekoktatási programjai-val, szociális segítségnyújtásával sok-sok ember életét változtatta meg. 2004 májusában ők hozták létre az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget, amely a hagyományokhoz való ragaszkodást és a világ felé való nyitottságot tűzte zászlajára. Az EMIH és a Chábád azóta is fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy minden magyar zsidó közelebb kerüljön ősei hagyományaihoz. Mindkét szervezet állami támogatás nélkül, magánadományokból és pályázatokból tartja fenn magát. Oberlander Báruch rabbi:New Yorkban született 1965-ben, a második világháborút Magyarországon túlélt szülők gyermekeként. A lubavicsi rebbe küldötteként 1989 óta él feleségével Batshevával Magyarországon. A Vasvári Pál utcai templom rabbija; az Egység, és a Gut Sábesz főszerkesztője; az ELTE jogi karának 1990 óta előadója. Nős, hét gyermek apja.

Dr. Miklós László Monori Zsidó Alapítvány

Dr. Miklós László Monori Zsidó Alapítvány

Az 1929-ben kiadott Magyar Zsidó Lexikon Monorról szóló fejezete szerint a monori hitközség 1862-ben alakult, de már 1845-ben is voltak itt zsidó lakosok, köztük az elsők Lőwi Mór és Feurmann Antal, a hitközség elnöke. Az ember élete során változik, a megéltek formálják jellemét. Más és más dolgok válnak fontossá az idők folyamán. Életemnek ebben a szakaszában úgy éreztem, tennem kell valamit, hogy megőrizzük azt, ami a monori zsidóság valamikori létezéséből még megmaradt. Szeretném emlékeimet és a hozzám hasonló korúak emlékeit közzétenni, hogy láthassák hogyan éltünk és dolgoztunk, milyen módon voltunk részesei a helyi közösségi életnek. Alapítványunk 2004. szeptember 14-én alakult. Köszönettel tartozom az alapítvány tagjainak és tisztségviselőinek, hogy mellém álltak, felkarolták a gondolatot, és vállalták, hogy munkájukkal támogatnak a kitűzött célok elérésében. Köszönöm monori barátainknak, hogy biztatásukkal, emlékezéseikkel és a rendelkezésükre álló anyagokkal segítették és segítik munkánkat. Alapítványunk nyílt, így szívesen fogadjuk mindazok csatlakozását, akik egyetértenek céljainkkal, és készek részt venni munkánkban. Köszönettel fogadjuk anyagi vagy természetbeni támogatását, ígérjük, hogy azt kitűzött céljaink elérésére használjuk fel. Kérjük, látogassák honlapunkat, itt olvashatnak munkánkról, eredményeinkről.

Haver Alapítvány

Haver Alapítvány

A haver szó magyarul és héberül ugyanazt jelenti. A Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány elsődleges célja a társadalomban meglévő, a zsidósággal kapcsolatos tévhitek eloszlatása. Hiszünk abban, hogy a gondolkodó és a kulturális sokszínűségre nyitott fiatalság legyőzheti az előítéletességet és antiszemitizmust. Alapítványunk célja, hogy közvetítse az emberek egymás iránti tiszteletének, és a kultúrák közti párbeszéd fontosságának üzenetét. A Haver Alapítvány - a zsidó hagyományokhoz híven - kérdésekkel igyekszik a hallgatóságát inspirálni, interaktív foglalkozásait az informális oktatás eszközeivel vezetik az oktatók. A Haver Alapítvány központi értéke a világ sokszínűségébe és a minden embernek kijáró tiszteletbe vetett hit. A foglalkozásokon olyan társadalomlehetőségét kívánja megteremteni, amelyben a különböző vallások, népek, népcsoportok szokásai, hagyományai az élet fűszerezését, mindennapjaink színesítését jelentik. A Haver Alapítvány hisz abban, hogy valós tanulás csak párbeszédben történhet, tapasztalás és aktív részvétel útján, az oktatási munka legnagyobb részét felkészült és lelkes fiatalokból álló önkéntes csapat végzi. Ismersz zsidókat? Beszélgettél már velük? Tudod hányan élnek-éltek Magyarországon? Ismered a zsidó közösséget-közösségeket? Ismered a zsidó tradíciót és kultúrát? Beszéljünk ezekről! Vannak kérdéseid? Kérdezz minket, zsidókat!

Hillel Alapítvány

Hillel Alapítvány

A Hillel Zsidó Oktatási és Ifjúsági Központ Alapítványt 2003-ban alapítottuk, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetté nyilvánította. Az alapítvány kezelő szerve az 4 tagú kuratórium. Programjaink célja az ismeretterjesztés és a közösségépítés. A zsidó hagyományokat szeretnénk bemutatni és megskedveltetni programjaink és kiadványaink segítségével. Működésünk első éveiben egyszerre foglalkoztunk gyermek és felnőtt oktatással, outreach programok kidolgozásával, valamint közösségépítő projectek indításával, köztük egy társkereső programmal is. Jelenleg két fő projecten dolgozunk intenzíven: a Breshit felnőtt oktatási programon valamint a Zsidongó könyvsorozat bővítésén. Alapítványunk az egyik legnagyobb talmudi bölcs, az első században élt Hillel rabbiról kapta nevét, aki jóindulatáról, kedvességéről, törődéséről és nem utolsó sorban rendkívül magas szintű tudásáról volt híres. Amikor egy ember megkérte őt, hogy tanítsa meg neki az egész tórát annyi idő alatt, amég egy lábon tud állni, Hillel ezt válaszolta: Amit nem kívánsz magadnak, ne kívánd másnak sem! Ez a Tóra. Alapítványunk tevékenységét a pluralizmus szellemében végzi. Igyekszünk a zsidóságot több dimenzióból bemutatni, mivel számunkra a zsidóság egyszerre jelent vallást, népet, életmódot, világnézetet és kultúrát. Tiszteletben tartjuk a vallási előírásokat és törvényeket, ugyanakkor nem várjuk el azok betartását.

Jewish Meeting Point

Jewish Meeting Point

A Jewish Meeting Point - Zsidó Közösségi Portált két lelkes zsidó fiatal alapította, és üzemelteti. Ennek köszönhetően a honlap teljes függetlenséget élvez. A Jewish Meeting Point közép-kelet Európa legnagyobb zsidó közösségi portálja. A honlap 2002. november 13-án kezdte meg működését, és indulása óta több ezres közösségé nőtte ki magát. Tagjaink nem csak Magyarországról, hanem a világ minden tájáról csatlakoztak közösségünkhöz, Izraeltől Amerikáig. Portálunk az összes hazai non-profit zsidó szervezetnek ingyen hirdeti programjait, hogy ezzel segítse munkájukat, és új tagokkal gazdagítsa közösségeiket. Szívesen fogadjuk támogatók és partnerek megkeresését, hogy gazdagabb tartalommal és bővebb szolgáltatásokkal tudjunk szolgálni felhasználóinknak. Az oldal mindenki számára díjtalanul használható, mert nem szeretnénk, hogyha anyagi korlátok miatt bárki is kiszorulna. Fő céljaink: - Zsidó vallási és kulturális ismeretek átadása zsidó és nem zsidó látogatóinknak. - Zsidó közösségi programok szervezése és hirdetése. - A zsidó vallási és kulturális élet szervezeteinek bemutatása. - Társkereső szolgáltatásunkkal hozzájárulni, hogy zsidó emberek egymásra találjanak és a vegyes házasságot elkerülve, tovább vigyék a zsidó hagyományokat. - Kulturált társalgási lehetőség biztosítása zárt fórumainkon.

Keresztény Zsidó Társaság

Keresztény Zsidó Társaság

Célok és feladatok: - A keresztény-zsidó párbeszéd ökumenikus keresztény és zsidó alapokról történő munkálása. - A közvélemény pozitív alakítása a keresztény-zsidó kapcsolatok vonatkozásában. - Kulturális tevékenység, előadássorozatok, vallási hagyományok ápolása. - Teológiai, tudományos, művészeti vonatkozások munkálása. - Soá kutatás /vészkorszak/. - A keresztény-zsidó megbékélést elősegítő információk gyűjtése, feldolgozása. - Folyóirat- és könyvkiadás, valamint előadások, bel- és külföldi konferenciák rendezése. - Közös imaalkalmak, lelki közösséget építő ill. erősítő összejövetelek szervezése. - Állandó kapcsolattartás a különböző keresztény egyházakkal és zsidó hitfelekezetekkel, szervezetekkel, médiákkal és személyiségekkel. - Küzdelem a vallási, politikai és mindenféle antiszemitizmus és az agresszív vallásellenesség minden megnyilvánulása ellen. - A társaság tevékenységét a nyíltság és függetlenség alapvető figyelembevételével végzi; tagjai a társadalom egyetemes erkölcsi érdekeinek szolgálatában állva nem kívánnak a napi vallási és politikai küzdelmekben részt venni, de vállalják a társadalmi, erkölcsi érdekek megvalósulását előmozdító új gondolatokat, törekvéseket bármely rétegből, érdekcsoportból, vallási közösségből erednek is. - A társaság nyilatkozatokat, állásfoglalásokat nem ad ki.

Hirdetés
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület

Magyar Zsidó Kulturális Egyesület

Szinte minden feladatot magára vállalt, amit az akkor még pártállami felügyelet alatt álló hitközség nem tudott vagy nem akart ellátni. Itt kezdték szervezni a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskolát, ami a legnagyobb zsidó iskolává nőtte ki magát. Innen indult el a független zsidó sajtó, a Szombat, amely mindmáig a legbefolyásosabb zsidó periodika. A Mazsike volt az azóta örvendetesen terebélyesedő magyarországi zsidó civil társadalom bölcsője. Az Egyesület ma is a legbefolyásosabb zsidó civil szervezet, fontos részt vállal a magyar zsidóság örökségének és hagyományainak feltárásában, közösségi életének dinamizálásában, a kulturális sokszínűség kibontakoztatásában. Ennek egyik példája a vidéki városokban tartott (és tartandó) egész napos rendezvénysorozat, olyan településeken, ahol az elpusztított zsidóság nem tudott feléledni és ma már nincs élő zsidó közösség. Az elmúlt közel húsz évben, a mi munkánknak is köszönhetően egyre többen találtak vissza zsidóságukhoz, egyre többen ismerkedtek meg a magyar-zsidó kultúrával. A XXI. század fejlődő kommunikációs lehetőségeit kihasználva megújult internetes oldalunkon is folyamatosan tájékoztatjuk közönségünket a zsidó kulturális élet mindennapjairól, aktuális rendezvényeinkről, közösségi eseményekről, közérdekű információkról. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület ma is a legbefolyásosabb zsidó civil szervezet.

Max Nordau Bonyhádi Magyar-Izraeli Baráti Társaság

Max Nordau Bonyhádi Magyar-Izraeli Baráti Társaság

Max Nordau a cionizmus egyik jelentős személyisége, 1849. július 29-én született Sünfeld Miksa néven, Pesten. Itt végezte el az orvosi egyetemet, de csak két évig praktizált. Már 18 éves korától a Pester Lloyd munkatársa, azután főleg Párizsból tudósított német és osztrák lapoknak, művészeti kritikusként nemzetközi ismertségre tett szert. Számos társadalmi regénye és színdarabja több kiadásban megjelent. Világszerte feltűnést keltett műve: a "Konvencionális hazugságok modern kultúréletünkben" magyarul is sikert aratott.Nordau végül is a Dreyfus-ügy hatására vált cionistává. Sok zsidó, köztük Herzl Tivadar látták a Dreyfus-ügyben az univerzális antiszemitizmus bizonyítékát. Herzl Tivadarral együtt megalapította a cionista mozgalmat. Számos cionista konferencia elnöke, illetve alelnöke volt. Nordau a teljesen asszimilált európai zsidó példája lehetett. Protestáns nőt vett feleségül s a magyar gyökerei ellenére a német kultúra részének érezte magát. Párizsban hunyt el, 1923. január 23-án. 1926-ban újratemették a Trumpeldor temetőben, Tel-Avivban, ahol még életében egy kertvárosi részt neveztek el róla. Ahogyan Herzl úgy Nordau neve is nagy tiszteletnek örvend Izraelben. Emlékezetére irodalmi díjat is alapítottak. Céljaink a magyar és az izraeli nép közötti társadalmi, tudományos, gazdaság, sport, kulturális, vallási, valamint személyes kapcsolatok megteremtése és ápolása.

Menház - Zsidó Közösségi Központ

Menház - Zsidó Közösségi Központ

Térségünk egyik legtekintélyesebb, legnagyobb múlttal rendelkező és mindig megújulásra képes közössége a Komáromi Zsidó Hitközség. Olyan gyülekezet, amelyet végigszántott és elemeire bomlasztott az elmúlt nyolc évtized viharos története. Ugyanakkor a XX. század utolsó évtizedének egyik jellegzetes mini csodája a főnix poraiból újraéledő helyi zsidó organizáció. Megrázó, megdöbbentő, de talán nem meglepő történet az Önöké. Mélyen hívő emberként, rabbiként azt mondanám, a Mindenható áldó kegyelme mosoly- töredéke lengi körül e mikró közösség újjászületésének körülményét. A KZSH centrumként működik, amely vonzza, egybefogja, irányítja, a közvetlen környezetében élők vallásos életét, adott esetben világképét. Őrzi, óvja és áhítattal vigyázza az elődök építette templomot, melynek emlékét imával szenteli meg a rendszeresített s már-már éledező-újjáéledő hagyomány. Múzeumában különleges színárnyalatokkal ékesített áhítat uralja a néha kifejezetten varázslatosnak tűnő múlt relikviáit. Nagyünnepen és gyakran sábbátkor újból megtelik, a fohászoktól megszentelt ódon épület. Együtt tanulják és tanítják a zsidó hagyomány alapjait. A tradíció átöleli az ország minden városából érkező vendéget, s a térség múltját kutató s jelenét vizsgáló emberek vibrálásait is áthatja. Az OR-ZSE végzettjei, hallgatói is hozzájárultak a vallási élet felélesztéséhez.

MENSCH - Nemzetközi Alapítvány

MENSCH - Nemzetközi Alapítvány

Nemzetközi kihívások és innovatív megoldások tárháza. A zsidók nemzetközi sikereinek elősegítése céljából hozta létre alapítója Geiger András - Újságíró. A "MENSCH" Nemzetközi Alapítvány egy kiemelten közhasznú szervezet, melynek célja olyan toleráns társadalmi értékrend, demokratikus történelmi tudat formálása, amely értékeli, tiszteletben tartja a kisebbségek jogait, a felekezetek jogait, elítéli a sovinizmus, a rasszizmus, az idegengyűlölet és a gyűlöletkeltés valamennyi megnyilvánulását. Támogatni kívánja az erre irányuló kulturális, tudományos és oktatási tevékenység különböző formáit, különösen a középiskolás korosztályokat érintő felvilágosító tevékenységeket. Munkája arra irányul, hogy a tanárok továbbképzésével, ösztöndíjakkal, könyvkiadással, konferenciák, előadások szervezésével, az ismeretterjesztés és a kutatás támogatásával aktívan részt vesz a magyarországi múlt feltárásában és közismertté tételében, valamint a jelenben segítse a kisebbségek esélyegyenlőségének ügyét. Az Alalpítvány ellátandó közfeladatát a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény rendelkezése szerint kiemelkedő közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el. Az Alapítvány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv-ben meghatározott közfeladatot lát el.

Pesti Sul

Pesti Sul

Pesti Súl modern ortodox zsidó közösség. Jöjjön el szombat reggel vagy ünnepkor Budapesten a Visegrádi utca 3-ba, és győződjön meg arról, hogy mindez nem egy XX. századi zsidó vicc, nem is exkluzív klub, ez az 5762. zsidó év halk reménnyel kecsegtető magyar-zsidó valósága. Úgy hívják, úgy hívjuk: Pesti Súl. Kérjük, jól jegyezze meg e nevet! Még hallani fog róla. Mi tagadás, büszkék vagyunk rá, mert a miénk. Miénk, magyarországi zsidó fiataloké, akik tudatni szeretnénk mindazokkal, akiket érdekel: létezünk. A Pesti Súl 2001-ben jött létre azzal a céllal, hogy egy modern ortodox zsidó közösséget teremtsen Budapesten: egyszerre ragaszkodunk a zsidó hagyományhoz a szó ortodox értelmében, de ugyanakkor nyitottak vagyunk a modern világ felé is. A Pesti Súl Egyesület hivatalos bejegyzése 2003-ban történt meg. Előadásokat, vitaesteket, kidusokat, sálesüdeszeket rendezünk. Programjaink többségét a Visegrádi utcai zsinagógában (XIII. Visegrádi utca 3., az udvarban balra), a Nyugati pályaudvarhoz közel tartjuk (ld. a térképen). Mindazokra számítunk, akik úgy gondolják, hogy a zsidó közösségnek lehetőséget és előfeltételeket kell biztosítania a vallásunk törvényei és szokásai szerinti életmódra. Azokra, akiknek a vallásgyakorlat mellett fontos a zsidó hagyomány és kultúra mélyebb megismerése. Azokra, akik hisznek benne, hogy zsidóként önálló színfolt vagyunk.

Szarvasi Nemzetközi Zsidó Tábor

Szarvasi Nemzetközi Zsidó Tábor

A Lauder-Joint kiválóan felszerelt nyári tábora, amely 1990 óta működik Szarvason, játékos programok által ismerteti meg a Kelet- és Közép-Európa országaiból érkezett gyerekeket a zsidó élet és hagyomány elemeivel. A tábortűz körül zsidó dalokat énekelnek. A gyerekek alkotásai és az odalátogató szülők szórakoztatására készülő műsorok zsidó témákat dolgoznak fel. Képzett vezetők izraeli táncokat tanítanak a gyerekeknek, megismertetik őket a héber nyelv alapjaival és a zsidó történelem legfontosabb eseményeivel, köztük a holocausttal. Elmagyarázzák az alapvető zsidó rítusokat is, nemcsak beszélnek róluk, be is mutatják azokat. A koszt szigorúan kóser. A táborban megtartják a Szombatot és az egyéb ünnepeket is. Minden táborozás alatt kollektív Bár Micvát tartanak a 13 évesek számára. A Bár Micvájukat ünneplő fiúkat megtanítják arra, hogyan rakják fel a tefillint, hogyan vegyék fel a talliszt, és hogyan mondják el az áldásokat. Ezután a pólóba öltözött fiúkat a Tórához hívják. Társaik cukorkaesővel fogadják őket, és az ünnepség a bizonyítványok átadásával, valamint izraeli táncokkal zárul.Sok gyermek számára ez a kéthetes tábor az első igazi találkozás a zsidó hagyományokkal. Néhányuknak ez a tanulással egybekötött vakáció az egyetlen zsidó kulturális az egész évben.egtöbbjük számára ez az első alkalom, hogy ilyen sok és sokféle helyről származó zsidóval találkozhatnak.

Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség

Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség

Egyesületünk a Progresszív Zsidó Világszövetség tagja (World Union for Progressive Judaism). A világszerte több, mint másfél millió tagot számláló WUPJ ma nemzetközi viszonylatban a zsidó vallás legnagyobb létszámú irányzata. Népszerűségét annak köszönheti, hogy zsidó örökségünket eleven, folyamatosan fejlődő hagyománynak tartja, melynek fontos mondandója van a mai kor embere számára. A rabbinikus zsidó vallás a háláchának nevezett törvényekből, illetve szokásrendből fejlődött ki. A parancsolatok egy része azonban egy már letűnt történelmi korhoz kötődik, ezért ezeket a mai élet lehetőségeihez alkalmazkodva gyakoroljuk. A progresszív irányzat a halachikus tradició megismerését szorgalmazza, és azt tartja, hogy a törvények betartásában mindenkinek saját belső útját kell járnia. Természetesnek tartjuk, hogy a vallási életben a nőknek a férfiakéval egyenlő jogokat biztosítunk. Fontosnak tartjuk a más vallásokkal folytatott párbeszédet. Izraelt a zsidóság szülőföldjének és természetes otthonának tekintjük. Az évek során fokozatosan szükségletünkké vált az ünnepek rendszeres megtartása, a közös együttlét öröme, meghittsége. E maroknyi baráti közösség számára 1989-ben a londoni Leo Baeck College Progresszív Rabbiképző tanfolyamot szervezett. Csoportunk l992 októbere óta egyesületi formában működik, hivatalosan bejegyzett szervezetként.

Szochnut

Szochnut

A Szochnut (The Jewish Agency For Israel) elsődleges célja, hogy kapcsolatot teremtsen Izrael és a diaszpóra zsidósága között. Eredetileg cionista szándékkal hozták létre közel száz éve, a mai napig is az Izraelben letelepedni vágyók legfőbb segítője. Magyarországon, ahol a régió legnagyobb zsidó közössége él, 1989-ben kezdte meg működését. Mára a budapesti iroda Európa kilenc országáért felelős. A szervezet fő feladatai közé tartozik az izraeli kultúra, a héber nyelv, a zsidóság történelmének és hagyományainak megismertetése, eljuttatása minél több emberhez, és ezáltal a zsidó identitás megőrzése, erősítése. Különféle oktatási programokra, ösztöndíj-programokra, szakmai gyakorlatokra, nyelvtanfolyamokra, önkéntes munkákra juthatnak ki Izraelbe általunk az érdeklődők. Rendezvényeket, nyelvtanfolyamokat, előadásokat, szemináriumokat szervezünk Magyarországon és a régió országaiban. Kiemelt feladatunk a zsidó fiatalok támogatása, oktatása, így a zsidó ifjúsági szervezetek tevékenységét is segítjük és figyelemmel kísérjük. A 2007. évi személyi jövedelemadó felajánlást 447.493,- Ft-ot 2008. október 28-án az APEH átutalta a ZSOIK Alapítvány részére, az átutalt összeget a zsidó fiatalok oktatásának elősegítésére és a zsidó tradíciók megőrzésére, ápolására fordítjuk. Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-át felajánlották a Szochnut részére.

Tuti menü