Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Érdekességek képes leírás - Zsidó.tlap.hu
részletek »

Érdekességek - Zsidó.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: zsido.tlap.hu » Érdekességek
Keresés
Találatok száma - 13 db
A fény ünnepe?

A fény ünnepe?

Csupán néhány napja erősödött meg bennünk, hogy szükséges elkezdenünk látható módon is a Szentély megtisztítását és az előkészületeket az újrafelavatáshoz. Jeruzsálem falaira csak néhány őr állt fel, hogy védje az idegen, hódító erők munkájától Krisztus Testét. Egyetlen dolgot azonban figyelmen kívül hagytunk: Isten az idő Ura, és ha Ő szól részünkre és feladatot ad, a kezdés ideje annak: most!

Barhesz recept a NoSalty-n

Barhesz recept a NoSalty-n

Klasszikus, mindannyiunk ismert étel a barhesz. Úgy is hívják más néven , hogy chala, ez egy tipikus fonott kalács. ez egy hagyományos szombati étel, krumpliból, lisztből készül a tésztája. Általában hármas vagy négyes fonat, de lehet több is, attól függ, hogy ki hogyan szokta csinálni. Shabbatra csak simán egyszerű, hosszúkás formában szoktuk elkészíteni de az ünnepekkor sokkal nagyobb, kerek verzióban készül és lesz különleges. van aki mazsolával édesebben készíti, van aki szezámmagot, piritott magokat, mákot tesz a tetejére. ahány ház, annyi szokás!

Eszter böjtje

Eszter böjtje

Eszter böjtje annak emlékére került be a jeles napok közé, hogy a fogságban, diaszporában élő perzsiai zsidók böjtöltek , hogy Hámán, - az amalekita-, gyilkos terve ne valósulhasson meg ellenük. A Nép csatlakozott Eszter királyné , és nagybátjya, Márdokeus (Mordecháj) böjtöléséhez i.e. 365-ben. Az első "Holokauszt kisérlete" így nem sikerült, és visszájára fordult,- Hámán életével fizetett.

Kevésbé ismert böjtnapok

Kevésbé ismert böjtnapok

Az elsőszülöttek böjtje Pészachkor az egyiptoimiakra mért utolsó, tizedik csapás az elsőszülöttek halála volt. Ezért Pészachkor az elsőszülötteknek szokás böjttel hálát adni Istennek azért, hogy a zsidó elsőszülötteket megkímélte. Nisszán hónap 14-én van ennek a böjtnek a napja. Bár a tizedik csapás Nisszán 15-én történt, Nisszán 15-e már ünnepnap, s nem szabad ünnepet szenvedéssel kezdeni, ezért tartjuk ezt a böjtöt 14-én. Ha péntekre vagy szombatra esik ez a nap, akkor az előtte való csütörtökön (Nisszán 12-én) kell megtartani. Arra nézve többféle koncepció van, hogy miként is.

Messiáshívő

Messiáshívő

Messiáshívő PESZACH Ez évben a keresztény Húsvét nem esik egybe a zsidó naptár szerint Peszách Ünnepével, mely 2008 április 20-27 között van. Amikor néhány órával vagyunk a Széder Este előtt, feltör bennem a kérdés: Miért nem vagyunk együtt? Hiszen Krisztusban immáron szellemben egyek lehetünk, és ezáltal egyetlen Család.

Messiáshívő Tanítások, MP3

Messiáshívő Tanítások, MP3

Szerte a világon, így hazánkban is élnek messiáshívő zsidók. Zsidó identításuk megtartásával együtt megvalják és elfogadják Jeshua HaMassiah-t (a Názáreti Jézus Krisztust), személyes Megváltójuknak, Uruknak, és Felkentnek: visszajövő Messiásnak. E honlap tartalmazza a közöttük elhangzott tanításokat, Ige-szolgálatokat, melyek hallgatható formában mindenki számára elérhetőek.

Purim

Purim

Áldott emlékezetű Scheiber Sándor professzor úr, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, az ő idejében még Országos Rabbiképző Intézet tudós főigazgatója írta: "A purim a sok zsidó tragédia közepette a kevés számú szabadulások egyikének megünneplése. Ezért találta a zsidóság ezt a napot legalkalmasabbnak arra, hogy a bibliai időktől kezdve a középkoron és az újkoron keresztül mindmáig ezen élje ki mindazt az elfojtott humort, élcet, tréfát, szatírát, paródiát, színjátszó képességet, művészi készséget és konyhaművészetet, amelyet máskor féken kellett tartania." Ma este köszönt be purim, az emlékezés ama eseményekre, melyek a bibliai Eszter könyvében olvashatók.

Pünkösd

Pünkösd

A Peszach Záróünnepe és egy Új kezdete... Az Úr pedig monda Mózesnek: Eredj el a néphez és szenteld meg őket ma, meg holnap és hogy mossák ki az ő ruháikat, és legyenek készen harmadnapra, mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára." (2 Mózes 19, 1o-11) A Savuot ( Pünkösd ) Ünnepe a három zarándokünnep egyike, melynek több neve van.

Történelemtanárok Egylete

Történelemtanárok Egylete

Az Élet Menete - mi így emlékeztünk Ebben a tanévben érett meg arra a helyzet, hogy a gyerekekkel a holokausztra egy auschwitzi kegyeleti úttal emlékezzünk - számolt be róla Bolla Ildikó. Április 16.: a holokauszt emléknapja. Iskolánként, településenként más-más módon emlékezünk. Tanári munkám során régóta nagy hangsúlyt fektetek a vészkorszak tanítására és a soához vezető út / utak megismertetésére. Néhány elkötelezett kollégával szívügyünknek tekintjük azt, hogy megismertessük a gyerekekkel Magyarország e szégyenletes korszakának történéseit. Úgy, ahogy voltak. A fájdalommal és a visszahozhatatlan veszteséggel.

Hirdetés
Ünnepek és népszokások

Ünnepek és népszokások

Chanukkát Kiszlev 25-től Tévész 2., ill. 3-áig tartjuk, 8 napon át. A lelkiismereti szabadság ünnepének története érdekes módon tanuskodik zsidó vallásunk fejlődésének irányáról. Antiochus Epiphanesnek a zsidó vallás kiirtására irányuló törekvése és Matiszjahunak, a Modeini papnak meg fiainak lánglelkű ellenállása, a győzelmes harcok, amiket békés földművelőkből lett katonák templomi áldozó papokból lett hadvezérek vezérletével vívtak az ókori hadviselés művészei: a szír-makedonók ellen, a csodálatos diadal és a bevonulás a felszabadított ujjongó Jeruzsálembe - mindez hosszú ideig szinte kiesett az utókor emlékezetéből. Ha történetünkben csak a héber forrásokra lennénk ráutalva: a Makkabeus névről sem tudnánk. Ebből a hatalmas küzdelemből, a csodálatos diadalból, népünknek ebből a valóban heroikus korszakából úgyszólván egyetlen emléket őriz meg csupán a Talmud: a visszafoglalt szentély megtisztítását, a szent mécs csodálatos 8 napos lobogását.

Vicc oldal

Vicc oldal

Magyar nyelvű vicc oldal, amelyen zsidó viccekkel is találkozhatunk igen nagy számban mint például a következőkkel: A gazdag zsidólánynak udvarolt a szegény báró. A lány egyszer így szólt: - Pap, ez a báró sokat beszél a fülembe, és sokat ígér. Adhatok-e neki hitelt? Mire a papa: - Hitelt adhatsz neki, de előleget nem. Két vitéz izraeli, Schwarz és Róth, önként vállalkozik, hogy a fronton arab túszt fognak. Siker esetén fejenként éppen 100 dollár ütné a markukat. A lőállásoktól messzire elkúsznak, elfáradnak, és az éj leple alatt mind a kettő mélyen elalszik. Róth arra ébred, hogy rájuk szegezett fegyverekkel arab katonák veszik őket körül. Felrázza barátját: - Ébredj! Milliomosok lettünk!

Viccek

Viccek

Magyar vicc oldal, amelyen elég sok zsidó vicc is található. Például hasonlók: Zsidó kisgyerek megkérdi a rabbitól: -Rabbi úr! Mit jelent az a szó, hogy dilemma? -Fiam egyszerű! Disznóhús ingyen! A vonaton utazik egy katonatiszt, egy apáca egy pap és egy zsidó. Megszólal a zsidó: - Elnézést de nekem ki kell mennem vizelni! Mikor kimegy, így szól a pap a katonatiszthez: - Ha visszajön ez a zsidó illesse már meg egy pár szóval, hogy egy apáca jelenlétében nem szabad így beszélni, mert akkor neki a férfi nemi szerv jut az eszébe, de erre neki még gondolni sem szabad! Visszajön a zsidó, a katonatiszt így szól: - Ide hallgasson maga Rebeka picsájából kirángatott, vágott faszú koszos metélt zsidó, hogy az a Mekkából kibaszott édes öreganyja nem tanította meg a kellő illedelemre? Úgy rúgok abba a szarcsimbóktól rothadó vérvörös tátongó picsájába, hogy a zsinagógában fogja látni édesanyja rézzel kivert aranyeres picsáját! Mit gondol, mi vagyok én? Egy rakás szar, a tisztelendő úr egy falhoz vert lófasz, a kedves nővér egy vén kibaszott kurva? Erre az apáca elájul, a pap megszólal: - Jól beszéltél bazzeg! Ámen.

Zsidó Gyónás

Zsidó Gyónás

Körmendi Balázs álnév. Ezzel a névvel jelent meg e könyv első kiadása 1990-ben. A szerző igazi neve: Dr. Kulcsár István (1901-1986); eredetileg szülésznőgyógyász szakorvos, később pszichiáternek képezte át magát. Budapesten, majd 1950-től Izraelben dolgozott. Világhírét az Eichmann-pernek köszönhette: a vádlottat ugyanis dr. Kulcsár elmeorvosi megfigyelése alá helyezték. Az eredményről a New York Times adott hírt. A Zsidó gyónás egy meglepő identitás-történet. Ifjú korában a szerző mindent elkövetett, hogy szabaduljon zsidóságától. Tizenkilenc évesen református hitre tért át, majd képmutatásig menő asszimilációs kísérletei után felfedezte a maga zsidó sorsát, amiért tenni is akart. A könyv 1942-ben született, szerzője munkatáborban kezdte írni. Közvetlenül a háború után Kulcsár István Izraelbe történt kivándorlásáig a Magyar Cionista Szövetség alelnöke volt. Öregkorában gyakran látogatva haza felfedezte léte magyarságát. Szellemi-érzelmi megpróbáltatások sorozatát végigszenvedve, a lélekelemző kegyetlen és megtisztító őszinteségével vallott önmagáról, küzdelmeiről, kiküzdött hitéről. S persze egy korszakról, amelynek tanulságait maradéktalanul máig sem dolgoztuk fel. Szerző: Körmendi Balázs (Dr. Kulcsár István) Cím: Zsidó gyónás Alcím: Kiadó, évszám: Argumentum Kiadó, 2006 Sorozat: Közreműködők: Formátum: A/5, ragasztókötött Terjedelem: 232 oldal

Tuti menü